2,5kWp Hybrid 5,06 kW okres Liptovský Mikuláš

Čo je pre emisie efektívnejšie - solárne panely alebo stromy

Nedávno som si prečítal článok pána Anand Upadhyaya, ktorého celé znenie v angličtine si môžete prečítať tu: https://cleantechnica.com/2020/02/29/what-is-more-effective-emissions-wise-solar-panels-or-trees/

Možno tento článok nepracuje s úplne najčerstvejšími dátami a počíta so slnečným žiarením v Indii, ktoré je omnoho vyššie ako u nás, no niektoré prepočty sú veľmi zaujímavé aj pre naše pomery.

Strešný solárny systém v Bombaji - autor foto: Anand Upadhyay
Strešný solárny systém v Bombaji - autor foto: Anand Upadhyay

Článok sa zaoberá výhodnosťou nových stromov oproti používaniu solárnych panelov v Indii. Matematická úvaha je takáto:

V Indii by mal malý strešný solárny systém s výkonom 1 kW (kW) ročne vyrobil približne 1200 jednotiek elektrickej energie. Podľa základnej databázy CO2 pre indický energetický sektor (CEA) boli emisie z elektrickej siete v rokoch 2016 - 2017 približne 820 g ekvivalentu CO2 na kWh. Emisie uhlíka počas životného cyklu solárnych panelov sa odhadovali na menej ako 50 g CO2 ekv. za kWh podľa Národného laboratória pre energiu z obnoviteľných zdrojov v roku 2012.

Na základe týchto odhadov by náš malý strešný systém s výkonom 1 kW znížil emisie uhlíka o 1200 * (820 - 50) / 1 000 = 924 kg ekvivalentu CO2. ročne. Typický strom z tvrdého dreva zachytí ročne asi 22 kg CO2.

Použitím strešného solárneho systému s kapacitou 1 kW ako náhrady za výrobu fosílnej energie by bolo možné kompenzovať emisie uhlíka ekvivalentné približne 40 stromom. Uskutočnenie podrobných výpočtov by určite prinieslo presnejšie čísla, ale na približný výpočet by to malo byť dosť dobré.

Koľko pôdy by si to vyžadovalo?

Teraz sa pozrime na ďalšiu skupinu čísel.

Ročné emisie CO2 na obyvateľa v Indii boli v roku 2014 približne 1,6 ton CO2. Na porovnanie, v USA 16,5 ton CO2a v Číne 7,5 ton CO2. Na základe toho by priemerný Ind musel počas svojho života vysadiť 340 stromov, aby bol uhlíkovo neutrálny. Pre štvorčlennú rodinu by to predstavovalo 1360 stromov.

Za predpokladu, že na každý strom je 9 metrov štvorcových, to z hľadiska priestoru bude vyžadovať 1,2 hektára. (1 hektár = 100 x 100 m = 10 000 m2)

Ak by sa však rovnaká rodina rozhodla použiť na kompenzáciu svojich emisií solárny systém, musela by nainštalovať solárnu elektráreň s výkonom (1360/40 =)35 kW. V Indii by to vyžadovalo asi (35 kW * 9 m2 na kW =) 315 m2 priestoru. Čo je 0,03 hektára.

Určite nechceme týmto článkom odrádzať od výsadby nových stromov! Práve naopak. Na druhej strane takto výrazné skóre pre solárne panely nás musí pobádať k tomu, aby sme podnikli viac dôležitých krokov smerom k fotovoltickému získavaniu energie.

Celkom určite je dôležité efektívnejšie využívať dopravu, mať efektívnejšie stroje a zariadenia. Avšak ak si uvedomíme, že malý strešný solárny systém s výkonom 1 kW zníži vaše náklady na energiu a vydá za 40 stromov (áno, v Indii) stojí to za zamyslenie.