voltika

Fotovoltika VOLTAsun

Fotovoltické systémy VOLTA ON, VOLTA OFF a VOLTA HYB rýchlo a efektívne znižujú náklady na výrobu elektriny. Ich jednotlivé súčasti sú výlučne certifikovanými a spoločnosťou overenými značkovými produktami. Záruku na zhotovené dielo si zákazník vyberá sám. Môže sa pohybovať od 2 do 5 rokov, na výkon solárnych panelov až do 25 rokov. Firma dodáva všetky svoje systémy na kľúč. Pre šikovných klientov a montážne firmy Sunmander dodá systém formou jednotlivých komponentov. Súčasťou každej dodávky je bezplatná konzultačná pomoc, vybavenie žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis a dodávka náhradných dielov. Prevádzka nevyžaduje temer žiadnu obsluhu. 

 
 

VOLTA ON

Fotovoltický systém  Sunmander typu VOLTA ON je fotovoltickou elektrárňou, ktorá je pripojená na distribučnú sústavu elektriny. Je možné inštalovať ho bez problémov na akúkoľvek rovnú aj šikmú strechu. Výkon systému sa pohybuje od 1,4 kW do 9,9 kW. Z tohto je vidieť, že jeho inštalácia je možná na malé rodinné, ale aj na väčšie obytné domy, či firemné budovy. Každá inštalácia obsahuje konkrétny počet solárnych panelov, nosnú konštrukciu, montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému a menič napätia. Nespotrebovaná elektrická energia odchádza cez domový rozvádzač do distribučnej siete.

schema voltasun ongrid

 

VOLTA OFF

VOLTA OFF fotovoltický systém firmy Sunmander je určený pre budovy v oblastiach, kde nie je možné napojiť sa na distribučnú sieť. Takisto sa dá inštalovať na rovnú aj šikmú strechu. Na výber máte dva výkony: prvý je 1,4 kW a môže, ale aj nemusí obsahovať zásobník teplej úžitkovej vody. Druhý má výkon 2,5 kW a takisto môže byť so zásobníkom TÚV, alebo bez neho. Všetky inštalácie obsahujú solárne panely s nosnou konštrukciou, montážny a elektroinštalačný materiál a menič napätia. Systém je z hľadiska výkonu vhodný pre rodinné domy a menšie budovy. Energiu, ktorú vyrobí naviac, je možné okrem ohrevu vody tiež uskladniť v akumulátoroch a použiť ako rezervnú, alebo na nabitie elektrických batérií.
 

VOLTA HYB

Akousi kombináciou VOLTA ON, VOLTA OFF systému je hybridný systém. Spoločnosť Sunmander dodáva rôzne verzie systému Hybrid, všetky je možné inštalovať na rovnú aj šikmú strechu. Verzie môžu mať rôzne výkony, podľa požiadaviek zákazníka, a k nim odpovedajúce výkony akumulátorov . Aj v tomto prípade, ako pri VOLTA ON systéme, odchádza cez domový rozvádzač nespotrebovaná elektrická energia do distribučnej siete.

schema voltasun hybrid