249

Vykurovanie THERMOsun

Solárne systémy THERMO WHTHERMO AH a THERMO SH premieňajú slnečnú energiu na ohrev vody a prikurovanie. Systém Synergy, v kombinácii s kondenzačnou jednotkou, zaistí celoročnú samostatnú prevádzku pre vykurovanie a ohrev vody. Súčasťou všetkých sú vysoko selektívne slnečné kolektory, ktoré absorbujú solárnu energiu celoročne, aj za zhoršených klimatických podmienok. Nevyžadujú žiadnu obsluhu. K inštalácii potrebujete južne orientovanú plochu pre kolektory a 1 m² plochy pre zásobník. Firma dodáva systémy na kľúč, pre domácich kutilov a montážne firmy formou jednotlivých komponentov. Súčasťou dodávky sú bezplatné konzultácie, skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky, záručný a pozáručný servis a dodávka náhradných dielov.


Solárny systém THERMO WH

Zostavy THERMO WH predstavujú štandard ohrevu vody pre 3 – 7 osôb. Sú vybavené kompaktným zásobníkom Hydrounit s možnosťou pripojenia k bivalentnému (doplnkovému) zdroju. Riadia a správajú sa autonómne. Procesorová regulácia riadi časový spínač elektrického kúrenia a tepelnú ochranu proti prehriatiu. Zostavy Hydrosol zaberajú málo miesta, inštalácia je veľmi jednoduchá, ich výkon sa pohybuje od 2 do 4 kW.


Solárny systém THERMO AH

Systémy THERMO AH sú osadené vysoko selektívnymi solárnymi kolektormi. Centrálnou jednotkou akumulácie tepla je nádrž s funkciou stratifikácie tepla. Táto funkcia zvyšuje využiteľnosť nakumulovanej slnečnej energie. Zostava obsahuje dva výmenníky a trojokruhovú procesorovú reguláciu. Solárny systém efektívne využije i krátky slnečný svit k zvýšeniu teploty v nádrži. Ako záložné zdroje je možné pripojiť krb alebo plynový kotol. Vhodným príslušenstvom môžete jeho možnosti rozšíriť o funkciu ohrievania vody v bazéne. Vykurovaná plocha je 40 – 150 m2, výkon 5,1 – 8,5 kW.


Solárny systém THERMO SH

Zostavy THERMO SH znamenajú pre užívateľa možnosť prípravy teplej vody a vykurovania výlučne z obnoviteľných zdrojov, teda zo slnka a vzduchu. Na prípravu teplej vody používajú slnečnú energiu, ktorú pomocou slnečných kolektorov premieňajú na tepelnú. Tá sa akumuluje v multifunkčnom zásobníku Synergy. Na vykurovanie používajú teplotu vzduchu pomocou tepelného čerpadla. Zostavy sú plne autonómne a znamenajú pre vás celoročný zdroj tepla a teplej úžitkovej vody. Ich výkon sa pohybuje od 8 do 14 kW.