246

Chcem vyrábať elektrinu

Ako si vyrobíte elektrinu zo slnka s produktami Sunmander

Vyrobiť si s pomocou slnka elektrinu pre domácnosť, ale i pre celú bytovku, nie je problém. Fotovoltické panely zachytávajú slnečnú energiu, ktorá sa premieňa na jednosmerný elektrický prúd. Ten sa káblom dostane do meniča napätia, kde sa mení na striedavý. Rozvodmi ho potom dovediete do každej miestnosti a ďalej ku každému spotrebiču v budove. Zvyškový prúd môžete uskladniť v akumulátoroch a ďalej využívať, alebo ho odviesť do distribučnej siete. 

 

 

On-grid systém

Najčastejšie používaná zostava zapojenia fotovoltickej elektrárne sa volá on-grid systém. Je navrhnutá na základnú úsporu nákladov na výrobu elektrickej energie. Elektrina, ktorú momentálne solárny panel vyrobí, priamo spotrebujú elektrické  zariadenia a spotrebiče v budove. Keď jej vyrobíte viac ako spotrebujete, môžete ju posielať do elektrickej distribučnej siete. Ak ste na fotovoltickú elektráreň získali od štátu príspevok, prebytočnú elektrinu odvádzate do siete zadarmo.
 

Off-grid systém

Ak máte v systéme namontované akumulátory, ste sebestační a netrápi vás výpadok energie v distribučnej sieti. Navyše, máte dve možnosti, čo so zvyškovým prúdom, ktorí ste vyrobili vo vlastnej slnečnej elektrárni. Spomínané akumulátory si dobíjate prebytočnou elektrickou energiou, ktorú využívate napr. na dobíjanie elektrického bicykla či kolobežky, alebo auta na elektrický pohon.  Môžete si ňou tiež ohrievať vodu v domácnosti. V tomto prípade sa jedná o tzv. off-grid systém. Vhodný je najmä do oblastí, kde nie je možné napojiť sa na jestvujúcu elektrickú rozvodnú sieť.
 

Hybridný systém

Je kombináciou on-grid a off-grid systému. Ak máte prebytok energie aj po dobití batérií, môžete ju opäť dodávať do distribučnej siete. Naopak, ak vyčerpáte aj rezervy z akumulátorov, stále môžete elektrinu odoberať zo siete. Aj tu však platí, že ak ste na zariadenie získali príspevok od štátu, prebytočnú elektrinu odvádzate do siete zadarmo.
 

Ekonomika a návratnosť

Životnosť fotovoltickej elektrárne je cca 30 rokov, návratnosť závisí od konkrétnej investície, jej umiestnenia, územia, kde sa stavba nachádza. No ak ju už máte, uvedomíte si, že montáž bola jednoduchá a rýchla, údržba nie je temer žiadna a slnko vám faktúru nepošle. Navyše, šetríte naše životné prostredie a môže vám na ňu prispieť štát. Vyššia investícia na začiatku znamená od začiatku nižšie náklady na elektrinu, alebo aj na prípravu teplej vody, či vykurovania. Záruka na celé dielo môže byť až 5 rokov, na výkon solárnych panelov až 25 rokov.