thermo-sh

Solar a tepelné čerpadlo THERMO SH

THERMO SH (SYNERGY) solárny systém a tepelné čerpadlo


THERMO SH systém predstavuje solárny a kondenzačný spôsob vykurovania a ohrevu vody. Tento celoročné autonómny zdroj tepelnej energie zo slnka a vzduchu je pre váš rodinný dom rozumnou investíciou s dobou životnosti 20 rokov. SYNERGY systémy od firmy TWI sú unikátne tým, že skĺbili dva alternatívne zdroje a k ich symbióze dochádza v multifunkčnom zásobníku Synergy:

1. Na prípravu teplej vody využívajú slnečnú energiu, ktorú pomocou solárnych kolektorov premieňajú na energiu tepelnú. Tá sa akumuluje v multifunkčnom zásobníku Synergy.

2. Na vykurovanie sa využíva teplota okolitého vzduchu. Vonkajšia jednotka Fujitsu za pomoci vzduchového výmenníka a kompresora pripravuje stlačené chladivo, ktoré sa v multifunkčnom zásobníku Synergy prevádza na tepelnú energiu procesom kondenzácie a odovzdávanie tepla. Táto tepelná energia sa akumuluje na prípravu teplej vody, alebo rozvádza do vykurovacieho okruhu.

Oba procesy, ohrev vody pomocou solárnych kolektorov a vykurovanie pomocou tepelného čerpadla, sú dlhodobo odskúšané a preverené. Obrovskou výhodou multifunkčného systému Synergy je prevádzka v letnom, ale hlavne v prechodnom období, kedy je v každej domácnosti potrebná teplá voda, ale nie je nutné vykurovať. Funkciu zdroja energie pre ohrev vody vykonávajú solárne kolektory Sun Wing. Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla Fujitsu je preto po celé toto obdobie odstavená, čím sa zvyšuje jej životnosť minimálne o 5 rokov. V prípade nízkoenergetických stavieb, kde je energetická náročnosť na vykurovanie a prípravu teplej vody porovnateľná, môžeme hovoriť až o dvojnásobnom zvýšení životnosti vonkajšej jednotky.