clima-ac

Klimatizácia CLIMAsun

Klimatické podmienky v našich končinách sa menia, letá sú dlhé a horúce. Klimatizácia preto v dnešnej dobe nie je luxusom, skôr štandardom. Je to vlastne zariadenie, ktoré upravuje parametre vzduchu v miestnosti, alebo budove. 

Výber klimatizácie závisí od viacerých faktorov, ktoré je potrebné prebrať s odborníkmi. Jej základnou funkciou je chladenie, pričom treba brať do úvahy aký priestor potrebujete chladiť, jeho veľkosť, orientáciu podľa svetových strán, počet ľudí, okien a dverí, spôsob vetrania a ďalšie reálne okolnosti. Po ich zvážení vám a výbere konkrétneho typu vám špecialisti navrhnú a zrealizujú spôsob elektroinštalácie, trasu potrubia a odvod kondenzátu, ktorý vzniká ako vedľajší produkt chladenia.