volta

Fotovoltika VOLTA HYB

Fotovoltická elektráreň s batériou, s pripojením na distribučnú sústavu elektriny. Nespotrebovaná elektrická energia je uložená v batérii, je možné spotrebovať ju v prípade potreby v domácnosti.

 

Ak máte prebytok energie aj po dobití batérií, dodávajte ju do distribučnej siete.