thermo-ah

Solárny ohrev vody THERMO WH

Ploché solárne kolektory Thermo WH vyrábané firmou T.W.I. sú určené na celoročnú absorbciu priameho a difúzneho slnečného žiarenia. Vďaka absorbérom s vysoko selektívnym povrchom efektívne zaisťujú vysoké tepelné zisky zo slnečného žiarenia pre ohrev teplej vody, prikurovanie a ohrev bazénov.

Je možné inštalovať ich vertikálne i horizontálne v systémoch s núteným obehom. Sú pokryté špeciálnym bezpečnostným sklom s nízkym obsahom oxidov železa, čo zaisťuje maximálny prestup slnečného žiarenia. Akýmsi srdcom kolektorov sú celoplošné, ultrazvukom zvárané absorbéry zo špeciálnych antikoróznych zliatin s vysoko selektívnym povrchom.

Solárne kolektory Thermo WH pripájame do systémov ohrevu teplej úžitkovej vody, prikurovania objektov, alebo ohrevu bazénov.

Všetky obdržali európsku certifikáciu SOLAR KEYMARK, ktorá preukazuje spoľahlivosť a kvalitu solárnych termických kolektorov.