Kotlíková dotácia

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí  dňa 24. 4. 2019 zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).Ide o zabezpečenie v blízkej dobe finančnú podporu a implementáciu opatrenia na zníženie emisií prachových častíc do ovzdušia.Ide o novú podaktivitu, umožňujúcu podporiť výmenu zastaraných vykurovacích zariadení na tuhé palivo v domácnostiach za kotly na zemný plyn. V takom prípade môžete využiť príspevok od štátu z programu Zelená domácnostiam, ktorý vybavíme za Vás.
 
 
Viac informácii si môžete pozrieť tu:       https://www.op-kzp.sk/dotacie-na-vymenu-kotlov/