london-3569264_1280

Bytové domy, administratívne budovy, firemné objekty

V budovách, ktoré vykazujú veľkú spotrebu teplej úžitkovej vody, je slnečná energia veľmi dobre zužitkovateľná na jej ohrev a predohrev. Počet kolektorov určuje množstvo spotrebovanej teplej vody a kvalita prevedenia okruhu jej cirkulácie. Systém pracuje po celý rok bez nároku na obsluhu a je možné monitorovať ho na diaľku. Kvôli montáži solárneho systému nie je potrebná odstávka teplej vody.


Inštalácia systému

Solárny systém je v takýchto prípadoch vsunutý medzi prívod studenej vody a existujúcu objektovú stanicu, alebo už nainštalovaný zásobníkový ohrievač. Solárne kolektory predhrievajú studenú vodu privádzanú do solárneho zásobníka teplej vody. V prípade potreby je dohrievaná doterajším spôsobom, čo zaisťuje jej stabilnú dodávku po celý rok.

Úspory

Tepelný zisk solárneho systému celoročne znižuje energetické nároky na ohrev vody a súčasne pokrýva tepelné straty z jej cirkulačného okruhu. Predohrev teplej vody je takto zaistený v priebehu celej vykurovacej sezóny. Mimo vykurovacej sezóny je voda systémom ohrievaná zadarmo. V konečnom súčte umožní solárny systém až 50 % úsporu energie potrebnej na ohrev vody. Nezanedbateľným ekonomickým prínosom je zvýšenie životnosti aktuálneho zdroja tepla v budove.

Montáž a priestorové nároky

Konštrukcia pre umiestnenie kolektorov je voľne umiestnená na streche. Nezasahuje do konštrukcie strešného plášťa, nie je pevne spojená s konštrukciou budovy. Potrubie solárneho rozvodu je zvedené do technickej miestnosti v suteréne. Túto miestnosť je možné vytvoriť z akéhokoľvek priestoru v suteréne. 

Technické požiadavky

  • netienená plocha pre inštaláciu solárnych kolektorov
  • pri sedlových strechách južná orientácia strechy
  • objektová stanica
  • priestor pre inštaláciu akumulačných nádrží, výmenníkov a riadiacich prvkov systému
  • statické parametre objektu kvôli realizácii potrebných stavebných úprav