241

Chcem kúriť

Ako vám Sunmander zabezpečí teplo domova


Využitie solárnej energie na kúrenie je možné niekoľkými spôsobmi. V princípe však platí, že solárnu energiu využívame na podporu vykurovania, pričom základom systému je zariadenie na ohrev vody. Tú môžeme ohrievať fototermikou, fotovoltikou, alebo napr. plynovým kotlom. Ako doplnkový zdroj tepla môžeme využívať tepelné čerpadlo. 
 

Fototermika a fotovoltika

Kúrenie pomocou fototermického zariadenia využíva solárnu energiu na ohrev teplej úžitkovej vody. Tá je ohrievaná v zásobníku, z ktorého sa dostáva potrubím do zásobníka na umývanie, ale aj do rozvodov kúrenia. Pri fotovoltickom systéme si najprv vyrobíme zo slnka elektrický prúd, ktorý potom používame na ohrev úžitkovej vody pre domácnosť, ale aj na vykurovanie interiéru. Každý z nich má svoje špecifiká. Tie vyplývajú z ich úžitkovej funkcie a z finančných možností, ktoré máme k dispozícii. V oboch prípadoch môžeme získať na ich realizáciu príspevok od štátu.

Plynový kotol

K zariadeniam z najnižšou obstarávacou cenou patrí kondenzačný plynový kotol. Na vykurovanie a ohrev je schopný využiť takmer všetko teplo zo spaľovania zemného plynu. Je jednoducho ovládateľný, produkuje minimálne množstvo emisií.  Vykazuje vysokú účinnosť pri výrobe tepla ja ohreve vody. Plynový kotol môžeme využívať na vykurovanie, vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Môže byť primárnym zdrojom tepla, alebo doplnkovým zdrojom tepelnej energie k fototermickému systému ohrevu vody. Jeho nezanedbateľnou výhodou je to, že zaberá veľmi málo miesta. Z finančného hľadiska znamená nízku vstupnú investíciu. Z hľadiska montáže rýchlu inštaláciu, v podstate kdekoľvek, kde je k dispozícii plynová prípojka.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Tepelné čerpadlo využíva energiu, ktorá je všade okolo nás zadarmo a v neobmedzenom množstve. Funguje opačne ako chladnička: pri chladničke je teplo odvádzané zvnútra von, pri tepelnom čerpadle z vonkajšieho prostredia, zo vzduchu, smerom dovnútra, do budovy. A je jedno, či do staršej, alebo do novostavby. Ohreje vám vodu, ale aj vykúri dom. Ak je správne vybrané a inštalované, pracuje úsporne, na plný výkon a temer bezhlučne. Aj za polárnym kruhom. Pri spočítaní vstupných a prevádzkových nákladov, vyššia obstarávacia cena znamená nižšie náklady a účty za teplo, pričom návratnosť investície začína od piatich rokov. Na jeho pohon môžete využívať elektrinu alebo plyn. Ak si vyrábate elektrinu sami, získavate teplo z úplne obnoviteľného zdroja. A aj na toto zariadenie vám môže prispieť štát.

vzduch-voda


Ekonomika a návratnosť

Životnosť fotovoltického a fototermického systému je v súčasnoti 25 – 30 rokov. Návratnosť investície je cca 6 – 12 rokov. Závisí od veľkosti systému, geografických podmienok a množstva technologických prvkov použitých v konkrétnom prípade. Pri kondenzačnom plynovom kotle sa doba návratnosti investície pohybuje v rozmedzí cca 5 – 7 rokov, no stále sa skracuje. Investícia do tepelného čerpadla sa môže vrátiť po 6 - 11 rokoch prevádzky. 


Ohrev vody a dokurovanie

Ohrev vody a dokurovanie