113-panel-x

ON-GRID SYSTÉM / SUNTECH 1,96 kWp, 1F rovná/šikmá strecha

MONTÁŽ:

  • fotovoltické panely Suntech Power STP275-20/Wfw 7 ks
  • nosná konštrukcia
  • Solax X1-2.0-S, 1MPPT
  • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému

SLUŽBY:

  • montážne práce
  • žiadosť o pripojenie distribúcie
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky