dom-sunmander

Dom Sunmander - realizácia

Čo vás napadne ako prvé, keď počujete slovo nízkoenergetický. Môže to byť nízkoenergetický nápoj vhodný na chudnutie, môže to byť jogurt, alebo podobný druh potraviny. Nízkoenergetický môže byť aj dom. Za nízkoenergetický sa považuje taký dom, ktorého energetická spotreba nie je väčšia ako 50 kWh/mza rok. Ešte lepší ako nízkoenergetický dom je dom pasívny. Taký dom má energetickú spotrebu do 15 kWh/m2 za rok. A o takomto dome je celý náš projekt, ktorý sme nazvali Dom Sunmander.

V prekrásnej dedinke Horná Streda pod kopcami Považského Inovca a iba na skok od chýrnych piešťanských kúpeľov vyrástol dom, od ktorého sa ešte mnohí budú učiť, ako stavať ekonomicky a ekologicky zároveň.

Dom Sunmander je projekt, ktorý si stanovil ako cieľ vytvoriť rodinný dom, ktorého hlavný zdroj energie bude energia získaná zo slnka. Pomocou fototermických solárnych kolektorov. Dnes ešte nemáme technológie, pomocou ktorých by sme vedeli získať na Slovensku toľko energie, ktorá by 100% pokryla energetické potreby rodinného domu. Predovšetkým v zime je málo slnečného svitu. Dom Sunmander je preto vybavený aj záložným tepelným zdrojom. Predpokladáme, že tieto dodatočné náklady nepresiahnu 10 € mesačne. Náklady na stavbu Domu Sunmander sú porovnateľné s nákladmi na stavbu rodinného domu vykurovaného plynom postaveného podľa štandardu A0 platného od 1. januára 2021 na Slovensku a od 1. januára 2020 v Čechách.

Dom Sunmander disponuje inovatívnymi technológiami a spolu s vysokým stupňom automatizácie, možnosťou merania a vyhodnocovania množstva parametrov a ich úpravy napríklad cez internet zabezpečujú takmer energetickú nezávislosť pri bežných nákladoch na výstavbu.

Spoločnosť effective energy sa venuje rôznym výskumným a vývojovým aktivitám. V súčasnosti sa uchádza o granty z Operačného programu Výskum a Inovácie na Ministerstve školstva a Ministerstve hospodárstva a tiež zahajuje spoluprácu so Slovenskou Technickou Univerzitou, Katedrou mechatroniky na výskume Solárnej nabíjačky pre elektoromobily.

 

Benefity DOMU SUNMANDER:

· Kolaudácia domu: 10. 3. 2020

· Architektonicky moderne, funkčne zameraný dom. Svojím poňatím umožňuje vysokú energetickú nezávislosť na dodávateľoch energie:

· Nízke náklady, postavené na inovatívnych technológiách

· Vysoký podiel solárnej energie na ohrev vody a vykurovanie

· Hygienický ohrev pitnej vody, ktorý skvalitňuje životné podmienky obyvateľov

Použité technológie

· Tepelné čerpadlo podporované fotovoltaickou elektrárňou ako záložný zdroj tepla.

· Solárne termické kolektory

· Súčasťou energetickej akumulácie v dome sú aj samotné základy domu: "základová doska".

· Moderná konštrukcia domu s nízkymi tepelnými stratami.

· Pri stavbe domu sú použité moderné technológie obnoviteľných zdrojov. Je to kombinácia štyroch technológií OZE.

· Užívateľské ovládanie domu na diaľku.

· Možnosť vzdialeného servisu domu.

· Automatická výmena vzduchu, obmedzujúce koncentráciu CO2 - zdravé životné prostredie - rekuperácia vzduchu.

· Možnosť rozšírenia technológií k realizácii inteligentného domu.

 

Tu nájdete Dom Sunmander


Zobraziť väčšiu mapu