thermo-wh-20

THERMO WH 2.0

Solárny systém Sunmander pre ohrev vody / SOLAR OPTIMUM 2 kW

 

MATERIÁL:

 • 1x Sun Wing T4 2.66
 • solárny zásobnik 200l
 • regulačná jednotka
 • odvzdušňovací ventil
 • prípojka kolektoru
 • nemr. kvapalina do -33C (20 ltr)
 • držiak exp. nádrže, nerez prípoj s ventilom
 • expanzná nádoba 18 ltr
 • termozmiešavací ventil ¾“
 • potrubie 15m + základné šróbovanie solar
 • kotvenie potrubia 4x
 

SLUŽBY:

 • montážne práce
 • dovoz
 • skúšky potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Cena riešenia 5.239,00 € S DPH
Výška príspevku 879,50 € S DPH
Cena 4.359,50 € S DPH