light-bulbs-918581_1280

Ceny elektriny a plynu na trhoch stúpajú... Čaká nás zdražovanie energií?

Na koncovú cenu elektriny a plynu má vplyv niekoľko faktorov. Jedným z nich je situácia na medzinárodných burzách. Tu badať ich postupné zdražovanie už od minulého roku. Ako to aktuálne vyzerá?

Súčasne sa cena elektriny na Pražskej burze pohybuje až okolo 47-48 eur za MWh. Pre výpočet celkovej ceny elektriny na budúci rok je však rozhodujúce obdobie od januára do konca júna 2018. V tomto období sa ceny elektriny pohybovali okolo 36-46 eur za MWh. Začiatkom tohto mesiaca Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil cenu elektriny ako komodity rozhodujúcej pre výpočet na rok 2019 (označenej na pražskej burze ako F PXE SK BL CAL – 19) vo výške 40,49 €/MWh. Keďže cena elektriny na medzinárodných trhoch ovplyvňuje svoju koncovú výšku pre spotrebiteľa až do1/3 svojej ceny, môžeme očakávať jej zdraženie v budúcom roku.

Pokiaľ ide o zemný plyn, jeho aktuálna cena na burze v Nemecku je za posledný mesiac 21,17 €/MWh. Koncová cena plynu pre odberateľa v roku 2019 bude vychádzať aj z jej ceny na NCG burze (označenej ako NCG Calendar+1) ako priemer denných cien plynu za posledných 12 mesiacov pred podaním návrhu na zmenu ceny dodávky plynu. Momentálne sme však len v polovici sledovaného obdobia vstupujúceho do tvorby koncovej ceny plynu.

Ako to vyzeralo minulý rok?

Minulý rok bola cena elektriny ako komodity 31,77 €/MWh, pričom oproti roku 2016 išlo o zvýšenie jej ceny o 4,84 eura, čo predstavovalo nárast o 18%. V súčasnosti ide o nárast jej ceny na burzách oproti vlaňajšku až o 27,5% alebo o 8,72 €/MWh.

Aj v prípade zemného plynu ide oproti minulému roku o zvýšenie jeho ceny na medzinárodnom trhu zhruba o 4 €/MWh. Podľa slov hovorcu SPP Ondreja Šebestu, ak bude stúpajúci trend ceny plynu pokračovať aj naďalej, nie je možné ani vylúčenie nárastu koncovej ceny plynu.

Dôvody zvyšovania cien na medzinárodných trhoch

Stúpajúce ceny elektriny a plynu súvisia so zdražovaním ropy, ktoré určite zachytili aj všetci slovenskí motoristi pri tankovaní benzínu či nafty už pred niekoľkými mesiacmi. Cena ropy na Londýnskej burze totiž zaznamenala oproti minulému roku svoj nárast o 30 dolárov za barel (zo svojich vlaňajších 48 dolárov). Dôvodom sú napäté vzťahy USA a Iránu, v rámci ktorých sa na trhu očakáva výpadok ropy a plynu z tejto oblasti. K ďalšiemu faktoru ovplyvňujúcemu cenu patrí aj vysoká cena emisných povoleniek a stále vysoký dopyt po týchto komoditách

Nezanedbateľným faktorom pri cene elektriny je aj hustota distribučnej siete a náklady na jej servis a v prípade plynu je aj domáca ťažba. Kým krajiny ako Maďarsko a Poľsko majú výrazný podiel domácej ťažby plynu, u nás ju tvoria najviac 2% ročnej spotreby plynu. To znamená, že musíme plyn nakupovať vo väčšej miere od externých dodávateľov ako naši susedia, a tým sa nás aj viacej dotýka vývoj ceny plynu týchto predajcov.

Zvýšia sa celkové ceny pre domácnosti?

V dôsledku tohto vývoja hovoria predajcovia o zvýšení cien elektriny o 10%, pokiaľ nedôjde k okresaniu regulovaných cien. Nakoľko cena elektriny ako komodity tvorí u nás iba 1/3 výslednej ceny, hovoríme tu o regulovaných poplatkoch tvoriacich 66% z celkovej ceny elektriny. K tým patrí poplatok za distribúciu (konkrétne ide o poplatok za distribuovanú elektrinu a rezervovanú kapacitu), straty pri distribúcii, systémové služby a odvody do jadrového fondu. 

Rozhodujúce slovo na konečnej cene bude mať  ÚRSO, ktorý má možnosť upraviť výslednú cenu elektriny. Môže tak urobiť práve cez tieto regulované ceny distribúcie, no najmä prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktoré tvorí podpora na domácu ťažbu a spaľovanie uhlia a dotácie na obnoviteľné zdroje energie. Cena TPS je v súčasnosti 26,20 €/MWh bez Dph. Historický dlh, ktorý vznikol distribučným spoločnostiam kvôli nepreplateniu výkupu energie z OZE v plnej výške, ovplyvnil ceny elektriny smerom nahor o 3% už v tomto roku. Zníženie ceny TPS by vykompenzovalo minuloročnú vyššiu cenu elektriny ako komodity. Predseda ÚRSO Ľ. Jahnátek však ponechal rovnakú cenu TPS ako minulý rok, čím chce znížiť tento historický dlh
Pozitívny vplyv na výšku ceny elektriny by mohlo mať aj spustenie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, ktorým by sa nahradila výroba uhoľnej elektrárne Nováky. Tiež tu môžeme zarátať aj zredukovanie ťažby na hornej Nitre, plánované však najskôr o 5 až 7 rokov. Tým by sa znížila cena elektriny o náklady práve  v TPS, ktoré platíme v celkovej cene elektrine všetci.  

Celkovú situáciu ešte dopĺňa nová vyhláška o elektroenergetike regulačného úradu. V rámci nej dochádza okrem iného aj ku zvýšeniu fixnej zložky za odberné miesto, ktorú platí domácnosť mesačne a to z 0,65 na 0,75 € a možnosti distribútorov presunúť z variabilnej zložky ceny do fixnej namiesto 1 až 3%. Ako podotkol riaditeľ predaja Slovakia Energy J. Koudela, tým by v cenách mohla byť postupne zohľadňovaná aj výška ističa, čo však v horizonte najbližších troch rokov môže priniesť až 9% zvýšenie fixnej zložky. Vyhláška sa dotýka aj zmena spôsobu účtovania za distribúciu plynu. Podľa novely sa má účtovať poplatok za distribúciu podľa spotreby a nie podľa odberného pásma ako doteraz.

Na predpoklad zvyšovania cien hovorca ÚRSO Radoslav Ignaz pre TASR poznamenal, že ÚRSO sa k žiadnym cenovým návrhom vopred nevyjadruje a bude aj naďalej využívať všetky dostupné regulačné nástroje, aby chránil záujmy zraniteľných odberateľov a súčasne zohľadnil požiadavky od dodávateľov  pri stanovení optimálnych cien energií.

Zdroj:


Zdroj fotografie: