Štátny príspevok (Štátna podpora)

Na všetky Sunmander systémy ohrevu vody a kúrenia z alternatívnych zdrojov môžete čerpať v tomto roku ešte niekoľko mesiacov dotáciu od štátu v rámci programu Zelená domácnostiam (ZD). Po skončení programu budú jeho výsledky vyhodnotené a budú slúžiť ako podklad na vyhlásenie nového programu pre rok 2019.

Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami na 1. polrok 2018 sú uvedené v tabuľke. Konkrétne termíny kôl vyhlasovaných od júna 2018 budú zverejnené s časovým predstihom.

(Link na tabuľku: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/harmonogram/ )

 

10 krokov k podpore

Národný projekt Zelená domácnostiam umožňuje domácnostiam získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.  Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len v prípade, ak je otvorené aktuálne kolo určené pre daný región a zariadenie. 

1.       Zoznámte sa s podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľov

2.       Overte si, aký obnoviteľný zdroj energie, je pre vašu domácnosť vhodný

3.       Vyberte si zariadenie

4.       Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom

5.       Na vyplnenie žiadosti o poukážku sa vopred pripravte

6.       Ak získate poukážku, do 30 dní ju treba uplatniť u zhotoviteľa

7.       Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu

8.       Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi

9.       Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky

10.   SIEA (slovenská inovatívna a energetická agentúra) overí správnosť výdavkov, určí výšku skutočne oprávnených výdavkov a preplatí zhotoviteľovi poukážku

 

 

Aké zariadenia sú podporované?

Malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW:

 

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny

 

Zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome:

 

  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá
 
Upozornenie:
Všeobecné podmienky a postupy pre žiadosti o poukážku zverejnené na našej stránke a stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk sú platné iba pre pilotný projekt Zelená domácnostiam a nie sú aktuálne pre pokračovanie projektu v roku 2019. Nové podmienky budú zverejnené až po spustení projektu.