voltahyb25pb

VOLTA HYB 2.5 Pb

Hybridný fotovoltický systém Sunmander

VOLTA HYB / 2,48 kWp, 1F šikmá/rovná strecha + batéria Hoppecke s montážou

 

MATERIÁL:

  • fotovoltické panely Suntech Power STP275-20/Wfw 9 ks
  • nosná konštrukcia
  • Solax SK-SU3000E, 1MPPT
  • 1 x batériové pole Hoppecke Olovogel
  • 4 x solárny blok 12V 105, 4,85 kWh ( celkom 48 V )
  • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému
 

SLUŽBY:

  • montážne práce
  • žiadosť o pripojenie distribúcie
  • skúšky potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

 

Cena riešenia 7.495 € S DPH
Výška príspevku 2.332 € S DPH
Cena 5.163 € S DPH